top of page
GOLD-PARTNER-MASTERCLASS-TW_edited.jpg

SÜBR F70 VINITECH-SIFEL EN İYİ YENİ BULUŞLAR KATEGORİSİNE LAYİK GÖRÜLDÜ


Vinventions is proud to announce that our new Ohlinger SÜBR F70 cork has received a special mention at the 21st Innovation Trophies of the Vinitech-Sifel, the leading international tradeshow for vine and wine.

Vinventions dünyanın en önde gelen şarap fuarı olan 21ci Vinitech-Sifel'de Ohlinger SÜBR F70 mantarının Yenilikçi "inovasyon" Kupasına aday gösterilmesini gururla açıklar.

SÜBR F70 is the world's most sustainable, glue-free, and TCA-taint-free micro-agglomerated cork with natural design. Being made in majority from TCA-taint-free cork granules, it combines high performance with outstanding design for closing premium wines with long-term cellar aging.

SÜBR F70 dünyanın ilk en sürdürelibilir (sustainable), yapışkansız (glue-free) ve TCA-lekesiz (TCA-taint-free) mikro-agglomer doğal tasarımlı mantarıdır. Büyük çoğunluğu TCA-lekesiz mantar granüllerinden oluşan bu mantar yüksek performans ve göze çarpan tasarımı ile uzun süre mahzende yaşlandırmaya müsait premium şaraplar için üretilmiştir.

The real innovation of SÜBR F70 lies in its patented biodegradable plant-based binder material, also commonly used in biodegradable food packaging. This binder is fully glue-free, making SÜBR F70 work safe to produce, and is recyclable, and long-term biodegradable without the risk of harmful substances leeching out in the environment. Being recyclable & biodegradable, the cork presents consumers with innovative solutions to give it a valuable second life. In its natural lifecycle from cradle to cradle, SÜBR F70 is truly the first closure in its category to be completely glue-free and is specially designed to fit a circular economy philosophy.

SÜBR F70'in en önemli yeni buluş özelliği patentli doğaya karışabilen bitki bazlı olan bağlayıcı maddedir. Bu madde gıda ambalajlarında sıkça kullanılmakta olup tamamen sentetik yapıştırıcı ihtiva etmeyen bir madde olması ile SÜBR F70'in güvenlikli ve uzun süreli dönüşülebilirliği ile tehlike ihtiva eden ve doğaya nüfuz etme riski olan maddelerden arınmış olmasıdır. Geri dönüşümlü ve doğaya karışabilen (biodegradable) bir ürün olması ile tüketicilere ürünü ikinci ve farklı bir ürün olarakta kullanımına olanak sağlamaktadır. Doğal yaşam döneminde SÜBR F70 geri dönüşümlü ekonomi filozofisine uygun olarak tasarlanmış ve kategorisinde dünyanın tek tamamen sentetik yapıştırıcıdan arınmış ürünüdür.

The combination of long-term cellar aging performance, fit for circular economy, and natural design makes SÜBR F70 a truly innovative cork for the wine industry, which will be presented to the public for the first time at the Vinitech Bordeaux 2018.

Uzun yaşlandırma performansı, geri dönüşüm ekonomisine uygunluğu ve doğal tasarımı SÜBR F70'i şarap endüstrisi için özellikle inovatif bir mantar kılmakta olup üreticilere 2018 Vinitech Bordeaux'da tanıtımı yapılacaktır.

Güncel Yazı Featured Posts
Yakın zamanda Recent Posts
Bizi takip edin Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page