top of page

NOMASENSE O2 P300 & P6000

Oksijen, şarabın duyusal profilini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir ve ayrıca bir şarabın mükemmel veya bozulmasına neden olabilir. Şarap üreticilerinin mümkün olan en iyi şarabı sunmalarına yardımcı olmak için uygun oksijen yönetimi stratejileri esastır ve bu nedenle oksijeni ölçmek ve kontrol etmek için belirli araçlar gerektirir.

 

Lüminesansa dayalı bir teknoloji sayesinde, uzaktan sensörler ve aksesuarların kullanımı ile birlikte, taşınabilir NomaSense O2 analizörü, şarapta ve gaz fazlarında çözünmüş oksijen de dahil olmak üzere şaraphanedeki oksijen seviyelerini ölçmeyi sağlar.

 

Şişe yapımı veya Bag-in-Box® kullanıyor olun, şarap yapım sürecinin her aşamasında ve özellikle şişeleme aşamasında oksijen ölçülebilir. NomaSense O2 P6000 ölçüm yetenekleri ayrıca, farklı şarap türlerinin geçirgenliklerinin ölçülmesi veya yaşlanma aşamaları sırasında çok düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonlarının izlenmesi için izleme analizi açısından analitik ve araştırma laboratuvarlarının gereksinimlerini de karşılamaktadır. Teknoloji, dünyaca ünlü enstitülerle bilimsel işbirliği yoluyla doğrulandı. En etkili şarap araştırma merkezleri şu anda programlarında oksijenin şarap gelişimi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için bu teknolojiyi kullanıyor.

vinvention080419hdanaka-174.jpg

NOMASENSE COLOR P100

ÖZELLİKLERİ

 

Nomasense Color P100 şarjlı pille çalışabilen şaraphanelerde rahatlıkla taşınabilir bir cihazdır.

 

Cihazımız çok detaylı renk ölçümüne elverişli olup,uluslar arası kabul edilen (CIE lab) verileri üzerinden işlem görmektedir.

 

Nomacorc önologlarının oluşturduğu bir ekibin daha detaylı çalışmaları sayesinde, hesaplanmış olan CIE lab değerlerini (OIV protokolunda yer alan), cihaz geleneksel spektrometre ortamında tam bir renk yelpazesi halinde göstermektedir.

 

Nomasense Color P100 aynı zamanda şarabın kendi rengini hafızasında daha önce kaydetilmiş olan üreticinin ulaşmak istediği hedef renk ile karşılaştırma kapasitesine sahiptir.

 

Cihazın üzerinde 20 farklı  renk kaydı olması sebebiyle, şaraphanelerde  rahatlıkla renklendirme çalışmaları yapılabilmektedir.

 

Nomasense Color P100, kendi üzerinde renklendirme özelliği taşıması sebebiyle , laboratuar ve şaraphanelerde kolay kullanımı ile üreticilerle daha dosttur.

Renk, tadımcı veya tüketicinin hemen görebileceği şarabın kalitesinde önemli bir faktördür.

 

Şarap endüstrisinde renk değerlendirmesi yaygın olarak 420, 520 ve 620 nm'de ölçüm absorbansları yapılır, ancak bu objektif olarak tanımlanmasına izin vermez. Diğer endüstrilerde büyük ölçüde kullanılan renk ölçümüne alternatif bir yaklaşım olan CIELab renk alanı, L * a * b * Kartezyen koordinatları ve L * C * kutupsal koordinatları sayesinde rengi insan gözü tarafından algılanan doğru bir şekilde tanımlamanızı sağlar. h *.

 

NomaSense Color P100 analizörü, yansıtma teknolojisine dayalı olarak CIELab sisteminde şarap rengini ölçen taşınabilir bir renk ölçerdir. Bu analizör için, şaraphanede gerçek zamanlı kontroller kullanarak elde etmek için bir "hedef" renk tanımı veya şarap yapımı işlemi sırasında renk izleme dahil olmak üzere birçok farklı uygulama vardır.

vinvention080419hdanaka-227.jpg

FAYDALARI

 

  • Soğuk veya sıcak maserasyonu, mayalanmayı veya diğer kırmız şarap teknik uygulamalarını izlemek,

  • Şarabı yıllandırma sırasında renk stabilizasyonunu izlemek ( fıçılarda, mikro-oksijenasyon ),

  • Beyaz şarap üretimi sırasında üzüm kabuğuyla bekletme süresini izlemek,

  • Hızlandırılmış yıllandırma işlemleri sırasındaki  esmerleşme gelişimlerini takip etmek,

  • Pembe renkler gelişimini izlemek,

  • Şarap karışımlarının hazırlanması sırasında renklendirmeyi ölçmek,

  • Şarap üreticisi ve şarap alıcıları (satıcılar, pazarlamacılar ) arasındaki anlaşmalar ile belirlenmiş olan şarap renklerinin tarifine yardımcı olması sebebiyle bahis konusu olan ürünümüzün çok faydalı bir cihaz olduğunu belirtmek isteriz.

NOMASENSE POLYSCAN P200

NomaSense PolyScan P200, farklı şarap yapım aşamalarında zorunlu veya şarap polifenol içeriğini gerçek zamanlı olarak ölçen ilk analiz cihazıdır.

 

Yöntem basit, doğrudan ve hızlıdır. Bir örnek, tek kullanımlık elektrotlar üzerinde herhangi bir hazırlık yapılmadan damlatılır. Sonuçlar analizörün dokunmatik ekranında birkaç saniye sonra kolayca oksitlenebilen polifenolleri ve toplam polifenol seviyelerini belirten endeksler halinde (EasyOx ve PhenOx) görüntülenir.

 

Bu endeksler, şarap üreticisinin pres veya fermentatif cilt teması gibi kritik ayrıntılandırma aşamalarını, şarap ve şarap kalitesinin objektif ölçümlerine dayanarak yönetmesine izin verir. Kırmızı şaraplar için şarap yapımı izleme ve yönetimini kolaylaştırmak için iki endeks daha mevcuttur: Tanenler / Antosiyaninler (TAN / AN) oranı ve Toplam Fenol Endeksi (TPI). TAN / AN oranı, halihazırda görüntülenen PhenOx ve EasyOx indekslerine ek olarak geleneksel maserasyon izleme veya termovifikasyonda ölçümler yapıldığında görüntülenir. Geleneksel maceralar söz konusu olduğunda, 280 nm'deki absorbans ile doğrudan ilişkili olan TPI, önceki üç taneye eklenir.

vinvention080419hdanaka-269.jpg
vinvention080419hdanaka-252.jpg

NOMASENSE CO2 P2000

Çözünmüş CO2 (karbondioksit), hala şarapların lezzet dengesinde çok önemli bir rol oynar ve duyusal profillerini düzenlemeye yardımcı olur.

 

Bu nedenle, son üründe yeterli konsantrasyonu garanti etmek için bu faktörü şarapçılık işlemi boyunca yönetmek önemlidir. NomaSense CO2 P2000 analizörü, şarapta çözünmüş CO konsantrasyonunun doğru, gerçek zamanlı bir ölçümünü sunar. Hız ve kullanım kolaylığı, onu birçok farklı uygulama için uygun bir araç haline getirir.

NOMASENSE OXYMETER

Lüminesans teknolojisine dayanan NomaSense Oksimetre, oksijen analizörlerimizi endüstri standartlarına dönüştüren hassasiyet, güvenilirlik ve sağlamlığa sahiptir.

 

Bu portatif analizör, şarap üreticilerinin şarapların çözünmüş oksijeni, şarap üretim sürecinin tüm aşamalarında, 0 ila 22 mg / L konsantrasyonlarda, yüksek ölçüm doğruluğu (± 0.04 mg / L, 15 tespit limiti) ile gerçek zamanlı olarak ölçmesini sağlar. ug / L).

 

Kullanımı çok kolay olan analizör, Bluetooth üzerinden kullanıcının analizörü kontrol ettiği, ölçümleri ayarladığı, başlattığı ve verileri kaydedip dışa aktarabildiği bir akıllı telefon uygulamasına bağlanır. Esnek, 12 mm çapında bir prob, sensörün bir şişe şarap da dahil olmak üzere her türlü kaba daldırılmasını sağlar.

 

Filtrasyon ve soğuk stabilizasyonu gibi birçok hassas mahzen işlemi ve tüm şarap transferleri kolayca izlenebilir.

2019-10-vinventions-1.jpg
bottom of page